Jak Włączyć Ekologię Do Motoryzacji Poszukaj Elektromobilności w Transporcie

Transport kojarzy się nam na ogół ze spalinami, które rekompensujemy tym, że szybciej docieramy do miejsca docelowego: do pracy, na uczelnie, do szpitala czy domu. Badania pokazują, że elektromobilność jest możliwa do wprowadzania do codzienności człowieka. Zobacz co musiałoby się stać aby zeroemisyjne pojazdy były naszą codziennością.


Państwo o raz Unia Europejska może dać szansę alternatywnym paliwom i elektromobilności. Tylko wsparcie ze strony tych dwóch wysoko postawionych działów życia w Europie, daje możliwość generowania sprzyjającemu klimatowi w transporcie. Transport niskoemisyjny wiąże się z ogromnymi kosztami jego wdrożenia do rzeczywistości. Jedynie dofinansowania z funduszy publicznych z UE i państwa są w stanie zapewnić wprowadzenie takiego transportu do sfery publicznej. Samochody zeroemisyjne w badaniach są wprowadzane tylko wtedy, gdy mają wsparcie UE i państwa. Dodatkowo warto wiedzieć, że są najczęściej wybierane, gdy istnieją do nich dopłaty oraz zwolnienia z podatku VAT.
Aby to było możliwe trzeba sięgnąć do „Clean power for transport”. Chociaż mało kto o tym wie, to w Polsce mamy takie wsparcie od 2018 roku w postaci Funduszu Niskoemisyjnego Transportu (FNT). Zapewnia on finansowanie aż 11 obszarów na rzecz niskoemisyjnego transportu i alternatywnych paliw. Instytucja ta wspiera projekty na zasadzie działania dotacji celowej (piszesz projekt, oni zgadzają się na finansowanie, realizujesz go, oni zwracają ci pieniądze na podstawie faktur). Dobrą wiadomością jest, że z takiej formy finansowania mogą skorzystać nie tylko jednostki samorządu terytorialnego ale też firmy.


Świadomość społeczna na temat czystego transportu jest na niskim poziomie. Istnieje ogromna potrzeba edukacji w tym zakresie. Rozwój sektora transportu ekologicznego jest tak naprawdę uzależniony od podejścia społeczeństwa, tego czy będzie się ono domagało transportu ekologicznego, używało alternatywnych paliw, czy pozostanie niemym świadkiem zmian w Europie i zastosuje je dopiero po kilku latach. Potrzebne są kampanie informacyjno–promocyjne, tak aby społeczeństwo miało szansę na podjęcie takiej decyzji.

Przewiduje się, że wówczas zmniejszą się koszty opieki zdrowotnej.
Clean power for transport to idea wywodząca się z Unii Europejskiej. Polska w jej ramach wystosowała w 2018 roku Fundusz Niskoemisyjnego Transportu (FNT). Badania pokazują, że powodzenie takich rozwiązań na rzecz klimatu, jest możliwe przy wsparciu finansowym od państwa i UE.

Dużą rolę odgrywa też społeczeństwo, które swoją postawą wobec ekologii może wspomóc taką ideę.
Źródła: sozosfera.

1 thought on “Jak Włączyć Ekologię Do Motoryzacji Poszukaj Elektromobilności w Transporcie

  1. Czy samochody elektryczne są w Polsce tak ekologiczne? Do produkcji prądu i tak używa się węgla.

Comments are closed.